Ett komplett sortiment av petprodukter till din butik/klinik

År 2010 lanserade vi vårt Pet koncept. Vi har redan satt in mer än 230 koncept hos våra petbutiker och kliniker, och utifrån den erfarenheten som det har gett oss, har vi valt att komma med ännu fler koncept.

Pet konceptet kan hjälpa dig att skapa en överblick och ge din butik eller klinik ett enhetligt intryck. Vi kommer löpande med nyheter, så du hela tiden har möjlighet att få de senaste produkterna visat på ett sätt så de ger ett större blikfång hos dina kunder.

Vi har valt att göra det så enkelt för dig som möjligt. Vi kommer därför ut till er och hjälper er att ställa upp konceptet, om ni så önskar.

Ramarna för Pet konceptet är:

• Du väljer det sortiment som passar dig och din butik/klinik

• Du får 3 månaders kredit på produkterna

KRUUSE ställer upp, så du är redo att sälja!

Är du interesserad i Pet konceptet, kontakta din KRUUSE säljare eller kundservice för ytterligare info.

    ...